Coordinadora Federal das Asociacións Galegas

Presidente Ramiro Vieito Vilas

Secretaria General

Esther del Río Baña
Tesorero Gerardo Arias González