Coordinadora Federal das Asociacións Galegas

Presidente Ramiro Vieito Vilas

Secretaria Xeral

Esther del Río Baña
Tesoureiro Gerardo Arias González